φωνή) отрицать, не признавать, отказываться.


φωνή) отрицать, не признавать, отказываться.
[арурэос] ουσ. а. полевая мышь.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.